Skådespelar programmet

Helårs utbildningen
 Du kan om så önskar gå 1 eller 2 år.

Termin 1: Sept. – Dec.  Termin 2: Jan. – Maj.
Helåra utbildningen är  på heltid Månd.-Torsdag 09.30-15.00, fredag 09.00-12.00 

Pris: 38.950kr/termin (inkl. moms) 

För att garanteras plats i klassen kommer en administrativ avgift som inte kommer återbetalas, avkrävas som senare dras av från terminsavgiften.

Utbildningen är privat och ej CSN-berättigad. Avbetalningsplan finns.

Human finans

Du kan även finansiera utbildningen med hjälp av vår sammarbets partner Human Finans
Klicka på länken och läs mer på deras hemsida.
https://www.humanfinans.se/actors-studio-stockholm-we-stage-you.html

https://sv-se.facebook.com/actorsstudiostockholm/

 

Teater intensiven våren 2021

( En grundläggande termins-utbildning.)

Under ledning av
 Jeffrey Glickman.

Teater intensiven  start våren 2021 är en grundläggande utbildning för dig som kanske inte har så mycket erfarenhet och vill prova på. Men även för dig som vill ha intensiv träning under en kortare period för att hålla igång ditt instrument. Utbildningen sker i grupp, men vi ser alltid till  varje enskild individs behov och erfarenhet. Vi tränar dig för att du på bästa sätt ska nå dina mål ut efter dina förutsättningar. Mindre redovisningar inför publik utlovas.

Termins utbildningen är  på heltid Månd.-Torsdag 09.30-15.00, fredag 09.30-12.00

 

Pris: 41.950  kr/termin (inkl. moms) Obs. Terminen sker vårterminen och är slutet av januari till mitten av maj.

För att garanteras plats i klassen kommer en administrativ avgift som inte kommer återbetalas, avkrävas som senare dras av från terminsavgiften.

Utbildningen är privat och ej CSN-berättigad. Avbetalningsplan finns.

Human Finans

Du kan även finansiera utbildningen med hjälp av vår sammarbets partner Human Finans
Klicka på länken och läs mer på deras hemsida.
https://www.humanfinans.se/actors-studio-stockholm-we-stage-you.html

Skådespelarutbildningen sker både på svenska och engelska. Skådespelarprogrammet är utformat som 2 års utbildning, vi som skola rekommenderar naturligtvis att våra elever går hela utbildningen för att kunna tillgodogöra all kunskap på bästa sätt. Men du kan som elev naturligtvis välja att bara gå ett år om så önskas.  Vi som lärare Actors Studio Stockholm erbjuder dig undervisning i konsten att gestalta karaktärer på både scen och film.Våra lärare är professionellt yrkesutövande skådespelare, regissörer och manusförfattare. Vi lever och verkar i den marknad vi utbildar för. Vi arbetar metodiskt och specifikt med beprövade tekniker utvecklade av Stanislavskij, Meisner och Michael Chekhov .

Vi vill frigöra, konkretisera och avmystifiera skådespelarens arbete. Vi uppmuntrar våra elever att utveckla egna konstnärliga projekt.Vi utrustar dig med de verktyg du behöver för att direkt kunna gestalta på scenen. Utbildningen är högskoleförberedande.

Huvudämnen är: scenframställning, röst, rörelse, improvisation, textinterpretation, karaktärsanalys, arbete framför kameran, auditionteknik och skådespelare som yrke. Vissa ämnen kommer att ske blockvis och andra fortlöpande.

Utbildningen är på 2 år med möjlighet till att välja att gå bara ett år . Undervisning sker dagtid, måndag till fredag (cirka 22 timmar lärarledd tid i veckan). Max 17 elever per klass. Samt öppna redovisningar i scenframställning inför publik.

OBS! All undervisning sker i grupp och klassen kan under viss undervisning delas upp i mindre grupper och då sker självarbete utan lärare.

Lite mer om Jeffrey Glickman’s undervisning :

 • Listening, connection and awareness
 • Text work and connecting the body to speech
 • Harmonizing body-breath-voice
 • Basic moment to moment improvisation to break the censorship of the mind
 • song and the objective
 • Qualities of movement
 • Atmospheres
 • Animal Work
 • Sensations
 • The Psychological Gesture
 • The archetypal Gesture
 • Scene Study monologue/Dialogue
 • Application of the Michael Chekhov work with text.