Skåde­spelar­­programmet


Skådespelarutbildningen sker både på svenska och engelska. Actors Studio Stockholm erbjuder dig undervisning i konsten att gestalta karaktärer på både scen och film.

Våra lärare är professionellt yrkesutövande skådespelare, regissörer och manusförfattare. Vi lever och verkar i den marknad vi utbildar för. Vi arbetar metodiskt och specifikt med beprövade tekniker utvecklade av Stanislavskij, Michael Chekhov och Meisner. Vi vill frigöra, konkretisera och avmystifiera skådespelarens arbete. Vi uppmuntrar våra elever att utveckla egna konstnärliga projekt.

Vi utrustar dig med de verktyg du behöver för att direkt kunna gestalta på scenen. Utbildningen är högskoleförberedande.

Huvudämnen är: scenframställning, röst, rörelse, improvisation, textinterpretation, karaktärsanalys, arbete framför kameran, auditionteknik och skådespelare som yrke. Vissa ämnen kommer att ske blockvis och andra fortlöpande.

Utbildningen är på 1 år med möjlighet till ett ytterligare påbyggnadsår. Undervisning sker dagtid, måndag till fredag (cirka 23 timmar lärarledd tid i veckan). Max 16 elever per klass. Samt öppna redovisningar i scenframställning inför publik.

Lite mer  om Joakim Nätterqvist’s undervisning:

 • Scenframställning.
 • Monolog arbete.
 • Dialog arbete.
 • Sceniskt berättande med och utan text. 
 • Att objektivt läsa och förstå en pjäs och gemensamt analysera vad den handlar om. 
 • Att förstå pjäsens dramaturgi (nutid kontra den tid då den skrevs). 
 • Att läsa och förstå din roll och vad den har för funktion i pjäsen. 
 • Pjäsens relationer, bakgrund, vänner och fiender och din rolls mål.
 • Att utveckla en karaktär baserat på de slutsatser du dragit (tolkning).
 • Teknik och basövningar på scen.
 • Gruppträning och enskild träning.
 • Improvisation: grunderna i situations improvisation (Meisner).
 • Publika uppspel.
 • Avspänning på och utanför scenen.

Lite mer om Jeffrey Glickman’s undervisning i Michael Chekov tekniken: 

 • Listening, connection and awareness
 • Text work and connecting the body to speech
 • Harmonizing body-breath-voice
 • Basic moment to moment improvisation to break the censorship of the mind
 • song and the objective
 • Qualities of movement
 • Atmospheres
 • Animal Work
 • Sensations
 • The Psychological Gesture
 • The archetypal Gesture
 • Scene Study monologue/Dialogue
 • Application of the Michael Chekhov work with text.

OBS! All undervisning sker i grupp och klassen kan under viss undervisning delas upp i mindre grupper och då sker självarbete utan lärare.

 

                        Detta är en helårsutbildning och du kan om så önskar gå 1 eller 2 år.

Termin 1: Sep – Dec

Termin 2: Jan – Maj

Pris: 36.900kr/termin (inkl. moms)

För att garanteras plats i klassen kommer en depositionsavgift avkrävas som senare dras av från terminsavgiften. Utbildningen är privat och ej CSN-berättigad. Avbetalningsplan finns.