• Vi eftersträvar att skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö där skådespelare och pedagoger med öppet sinne kan samarbeta med tillit och respekt för varandra i en kreativ process.
  • Att med hänsyn se och lyssna på varann på och utanför scenen.
  • Vi söker att med fysisk, emotionell och mental träning nå fördjupad scenisk gestaltning. Så att du avspänt, fri från mentala blockeringar kan svara upp på dina impulser.
  • Att du som skådespelare Inför klasskamrater, lärare samt publik kan få fri tillgång till ditt sceniska jag, din fantasi och ditt instrument.
  • Vi tror på att utmana varje enskild individ så att de efter bästa förmåga kan nå sina mål och överträffa sina egna förväntningar.
  • Vi tror på att läsa och titta på dramatik i så stor utsträckning som möjligt, att detta i sin tur ger en större och fördjupad förståelse för scenisk gestaltning, analys och tolkning av dramatik.
  • Vi uppmuntrar eleverna att arbeta intuitivt på scenen när eleven arbetar utifrån text med scenisk gestaltning.
  • Att fritt använda sig av sin fantasi och kropp och inte enbart basera sitt jobb på analys.
  • Vi tror på praktiskt arbete och att förverkliga sina tankar och fantasier hellre än att prata och tänka på dom.

Till en början mötte vi varandra på skilda håll. Joakim och Jeffrey sprang på varandra på Skolgården i Gamla Stan vi började samtala om teater. Samtidigt som Emil och Jeffrey diskuterade möjligheterna att starta en ny sorts teaterutbildning inom Michael Chekhov metoden. 

Vi sammanstrålade alla tre och började bolla idéer kring hur en eventuell framtida utbildning kunde se ut. Hur kunde vi bättre svara på den nya arbetsmarknadens förutsättningar samtidigt som vi ger undervisning av riktigt hög internationell kvalitet. En förberedande skådespelarutbildning som också kan stå på egna ben ifall eleven väljer att direkt gå ut på arbetsmarknaden.

Vi sonderade terrängen och såg behov av en privat utbildning i Stockholm där ledningen står nära sina elever och där besluten tas med lika mycket det konstnärliga i åtanke som det krass företagsekonomiska. Där lärarna ska ha en chans att påverka utbildningens innehåll och följa elevernas utveckling från början till slut.

Vi ville ta det bästa från den svenska modellen och de internationella skolor och metoder som vi alla har erfarenhet av. En progressiv utbildning som inte håller tillbaks belägen i hjärtat av Stockholm. Vi fann vårt hem på Mäster Olofsgården i Gamla Stan och Actors Studio Stockholm blev till verklighet!

Actors Studio Stockholm är en ny skådespelarutbildning där vi jobbar med skådespelare på svenska och engelska – en internationell approach till både uttryck och yrke.

Vår utbildningsfilosofi är grundad i vår erfarenhet; att upprepad systematisk träning av en objektiv skådespelarmetod är utgångspunkten för en individuellt anpassad och pålitlig personlig teknik.

Till vår hjälp jobbar vi med genomtänkta, beprövade och holistiska metoder utvecklade av Stanislavskij, Michael Chekhov och Meisner med flera. Vår dagliga träning leds i en fysisk och psykologisk trygg miljö där våra elever uppmuntras att utmana sig själva, våga ta risker och växa som människor.

Dessutom ger vi våra elever den unika möjligheten att jobba på både svenska och engelska med texter från hela världen. På så sätt ger vi dem chansen att utforska andra kulturella perspektiv medan de förbereder sig för en inhemsk och internationell arbetsmarknad.

Alla fungerar vi olika och hos Actors Studio Stockholm ser vi till individens behov. Vi är 100 % dedikerade att hjälpa våra elever att nå sin yttersta potential och bli de bästa skådespelare de kan bli.

Alla som söker sig till Actors Studio Stockholm måste vara ytterst motiverade och ha en inneboende förståelse för de krav som ställs på yrkesutövande skådespelare.

Hos oss finner våra elever ett hem och en nära knuten koppling till andra dedikerade artister som tillsammans kan skapa förändring och påverka – framtidens teater- och filmscen.

Vi ser fram emot att arbeta med dig!