Behandling av personuppgifter

Personnummer används för statistik och är underlag för att eventuellt söka för statsbidrag till våra kurser/utbildningar. Vi hanterar uppgifter enligt PUL och efter maj 2018, GDPR.

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken kurs/utbildning du går. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information kontaktar du vår administration: actorsstudiostockholm@mail.com

I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som delvis finansierats med offentliga medel.

GDPR

2018 skärps lagstiftningen som ska skydda människors personuppgifter. En ny EU-förordning, GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR ska säkerställa att det inte sparas mer data om oss medborgare än nödvändigt och att den information som sparas hanteras säkert.

Som personuppgift räknas alla uppgifter som kan knytas till en levande person. Det kan alltså vara namn och personnummer, adresser, men även datorns IP-nummer, bilder, DNA med mera.

VAD ÄR NYTT I GDPR JÄMFÖRT MED PUL?

Företag måste ha bättre koll på sin hantering av personuppgifter: Vad hanteras? Var sparas uppgifterna? I vilket syfte och på vilken rättslig grund? Hur länge? Om det inte finns lag- eller myndighetskrav på att spara en personuppgift behöver företaget inhämta samtycke från personen. Skulle personuppgifter komma på vift måste detta anmälas till Datainspektionen. Företag som bryter mot GDPR riskerar ett kännbart vite. Hos de flesta organisationer och företag i Europa pågår febril aktivitet för att anpassa sig till den nya lagen.

VAD GÖR ACTORS STUDIO STOCKHOLM?

Actors Studio Stockholms har ett GDPR-projekt. Vi har kartlagt vilka personuppgifter som finns i vilka system och undersökt hur hanteringen av dem behöver anpassas till de skärpta reglerna. Styrdokument och tekniska lösningar uppdateras. En projektledare kommer leda arbetet med att se till att hantering av personuppgifter på skolan lever upp till de nya reglerna samt att kollegorna på Actors Studio Stockholm får information och fortbildning.

HUR PÅVERKAR GDPR DIG SOM DELTAGARE ELLER KUND?

GDPR fäster stor vikt vid att du som deltagare förstår vilka av dina personuppgifter Actors Studio Stockholm ”hanterar” och varför. Därför kan det bli något extraklick vid kursanmälan för att du ska vara informerad om varför vi behöver lagra personuppgifter samt i vissa fall ge ditt samtycke till att de hanteras av Actors Studio Stockholm.