Om oss

ACTORS STUDIO STOCKHOLM är en institution dedikerad till att utöka sin erfarenhet och kunskap genom att utveckla och stärka sina arbetsamma skådespelarstudenter. På Actors Studio Stockholm får våra elever arbeta på både engelska och svenska – vilket ger en direkt internationell ingång i uttryck och profession – vi tror att den sortens utbildning är välbehövd i den tiden vi lever i för att vidga skådespelarens möjligheter i en ständigt krympande värld. Vi erbjuder en väldefinierad och specifik ingång till hantverket med en unik blandning av tekniker, tillhandahållande en utbildning som vi vet inte existerar någon annanstans i Sverige.

Vår filosofi är grundad i begreppet att en repeterande, systematisk ingång till träning är nyckel till skådespelarhantverket. Eftersom ingen person är den andra lik, så fokuserar vi mot individuell utveckling på varje individs nivå, med målet att inspirera och släppa fram varje skådespelares sanna potential och förmåga – oavsett vilken erfarenhet skådespelaren arbetar från. På ACTORS STUDIO STOCKHOLM arbetar vi med element från erkända och ryktbara system, fokuserande primärt på studier och efterforskning relaterade till Michael Chekhovs ingång med psykologiska fysikalitet och dess otaliga applikationer, samt Meisner-systemet – denna fokusering har visat sig ge nödvändiga inspirationstekniker och verktyg som direkt kan inkorporeras i skådespelarens arbete för att skapa bästa ingången i hantverket. Efter att ha instruerat hundratals skådespelare har Actors Studio Stockholm förenat de olika metoderna och designat en tydlig och effektiv process för skådespelaren – som ger specifika verktyg och direkta medel för att hörsamma vad de verkligen vill på scenen, leva spontant i varje ögonblick och ta till HANDLINGAR de aldrig trott de kunde ta.

Det är inte något mysterium att en skådespelare måste lära sig specifika färdigheter, träna sitt hantverk och slutligen utveckla sin egen unika och individuella ingång till sitt arbetet. Att hitta en SÄKER och SKYDDAD plats att få TRÄNA och utmana sig kreativt kan vara en utmaning. Vi vet att ACTORS STUDIO STOCKHOLM är en sådan plats, en plats utformad av utforskning och upptäckter där man kan verkligen kan hänge sig åt sig själv.

Vår filosofi

  • Vi förstår att teaterutbildning och filmskådespeleri går hand i hand för att ge en utbildning som kommer att stödja dig både på teaterscen och på filmscen!
  • Vi strävar efter att skapa en säker och tillåtande arbetsmiljö där skådespelare och lärare med ett öppet sinne kan samarbeta under tillit och respekt för varandras kreativa process.
  • Att hängivet observera och lyssna på varandra, både på och av scenen.
  • Vi strävar efter att åstadkomma en fördjupad scenkonst genom fysisk, emotionell och mental träning. Allt för att avslappnat, fri från mentala blockeringar, kunna agera utifrån våra impulser.
  • Att du som skådespelare ska, framför dina klasskamrater, lärare och publik, ha fri tillgång till ditt skådespelar-jag, din fantasi och ditt instrument.
  • Vi tror på att utmana varje individ så att de kan nå sina mål till det bästa av sin förmåga och överträffa sina egna förväntningar.
  • Vi tror på att läsa och se drama så mycket som möjligt, att det i sin tur kommer ge en större och mer djupgående förståelse för formgivning på scen, analysering och tolkning av drama.
  • Vi uppmanar våra elever att arbeta intuitivt när eleverna arbetar med formgivning på scenen utifrån text.
  • Att ohämmat använda sin fantasi och kropp och inte bara basera sitt arbete på analysering.
  • Vi tror på ett praktiskt arbeta där vi förverkligar våra tankar och fantasier istället för att endast tala och tänka på dem.