Våra auditions!

Det är aldrig för sent att söka och vi välkomnar alla från 18 år och uppåt, oavsett etnicitet och bakgrund.
Är du intresserad av våra Auditions till 2018 års terminsutbildning med början vårterminen  2018? Fyll i formuläret nedan och ansök nu!!
För att ansöka, önskar vi att du förbereder en monolog (max 2 min) på svenska eller engelska.Efter framförandet sker en kort intervju.

 Har du frågor och funderingar om oss och vår utbildning?

Skriv gärna då till oss genom att fylla i formuläret nedan.
Specificera gärna om du är intresserad av vårt ettåriga eller  tvååriga skådespelarprogram.
Det går även att nå oss på: actorsstudiostockholm@mail.com

Actors Studio Stockholm (vuxna utbildningsanmälan)

Rutor märkta med (*) är obligatoriska att fylla i.

Förnamn (*)

Efternamn (*)

Personnummer

Telefon (*)

Postadress (*)

Din mailadress (*)

Vilken utbildning/vilka utbildningar är du intresserad av hos oss? (*)

Tidigare utbildning (*)

Teater- och filmmeriter (*)

Dina mål och förväntningar på utbildningen (*)

Meddelande

Jag godkänner anmälningsvillkoren och samtycker till reglerna vad gäller ångerrätt. (*)
Ja, tack! Skicka erbjudanden via e-post från Actors Studio Stockholm.


Anmälningsvillkor

 

Här hittar du anmälningsvillkor för Actors Studio Stockholm.

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till: actorsstudiostockholm@mail.com inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Om kursen har startat och ångerrätten fortfarande gäller, är det fortfarande möjligt att avboka. Då betalar du dock för de tillfällen som du medverkat på.

Efter att ångerrätten har förfallit gäller följande: Om du avbokar/avanmäler dig senare än en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kr. Om du avbryter kursen när den har startat, är du skyldig att betala full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder (till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar oförutsedd anledning) betalar du för de gånger du deltagit.

För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Actors Studio Stockholm inom två veckor från det att du avbröt kursen och eventuellt intyg måste inkomma snarast.

Ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Missade lektioner

Studietid och kursmaterial Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen/utbildningen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Fotografering i samband med föreställningar

Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar och lektioner för marknadsföring på hemsida, i trycksaker och på sociala medier.

ANNAN FRÅNVARO
Studietid och kursmaterial

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen/utbildningen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar.

Kursmaterial ingår som regel inte i kursavgiften.

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till actorsstudiostockholm@mail.com Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se  eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktuppgifter

actorsstudiostockholm@mail.com

Till Actors Studio Stockholm vänder du dig om du har några frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kurs/utbildningsanmälan.